Centos 7.0安装Nodejs以及npm

项目需求需要在Centos 7.0系统上安装nodejs,所以只好一步一步来安装nodejs.

第一步:  nodejs官网

20160112115832

第二步: 下载nodejs(Linux Binaries)

20160112114305

20160112115953

第三步: 解压nodejs压缩包

20160112120417

第三步:  可以直接使用

20160112121134

第四步:  查看版本号

20160112121324

20160112121353

第五步:  采用源码编译安装

下载nodejs源码并解压

20160112121737

20160112121833

20160112122747

第六步: 编译安装

./configure
make && make install

20160112122818

20160112124617

20160112124651

第七步: 再次查看版本号

20160112124910